بدلايلي نه چندان خوشايند (1984) مجبورم اين وبلاگ را تعطيل کنم. شايد اين جمعه بيايم، شايد! (با صداي کلفت و آهنگين بخوانيد)